Другие значения сокращения: БР (52)

Запись № 273494

Добавлена 22.07.2010

Исправила Владимира Грулихова 26.09.2010

БР

бензин-рафинат
хим.
Источник:
http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/05_syre_i_produkty_promyshlennosti_organicheskikh_i_neorganicheskikh_veshchestv_chast_I/5946